Đà Lạt: Trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS xã Tà Nung

05.10.2023 07:5326 đã xem

(Lamdongtv.vn) - Hội Luật gia thành phố Đà Lạt phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho gần 100 người dân chủ yếu là đồng bào DTTS xã Tà Nung

 

Nội dung tuyên truyền, gồm: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật hộ tịch và các văn bản thi hành luật có liên quan. Tại buổi tuyên truyền cũng nêu rõ: đăng ký hộ tịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền con người, quyền nghĩa vụ công dân; đồng thời có biện pháp quản lý dân cư một cách khoa học phục vụ thiết thực cho việc xây dựng hoạch định chính sách phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Do đó, thông qua đây nhằm đưa công tác hộ tịch được triển khai sâu rộng đến toàn thể nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Tà Nung nắm được những quy định về đăng ký hộ tịch trên các lĩnh vực, như: đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con; giám hộ thay đổi cải chính hộ tịch, nuôi con nuôi…  

CTV: Văn Trọng

Tin tức khác